Risikostyringsverktøy lønns- og arbeidsvilkår

Kilde: Direktoratet for forvaltning og økonimistyring (DFØ)

Verktøyet hjelper deg med å vurdere risiko for brudd på krav til lønns- og arbeidsvilkår. Du får også hjelp til å gjennomføre dokumentasjonsgjennomgang der dette anses som nødvendig.

Publisert: 01. nov 2018, Sist endret: 14. sep 2020

Vi anbefaler at du bruker verktøyet som en del av virksomhetens rutiner for å stille og følge opp krav til lønns- og arbeidsvilkår der dette er relevant. Du kan generere en rapport etter kontroll i verktøyet. Denne rapporten kan arkiveres i tilknytning til kontrakten. Du finner mer informasjon om bruk av verktøyet i fane 1.  

Risikostyringsverktøyet er laget i Microsoft Access (2016) 32-biters versjon. Dette er en del av standardpakken til Microsoft Office 365, samt de fleste tidligere versjoner av Office. Det kan imidlertid være at verktøyet ikke er lastet ned lokalt på din datamaskin, og at du må kontakte IT-avdelingen på din arbeidsplass for å få tilgang.

Det er viktig at du lagrer verktøyet på sikkert område på din egen datamaskin før du begynner å bruke det, og ikke kun på skrivebordet. Dersom du kun lagrer på skrivebordet kan det hende at du ikke får åpnet verktøyet.