Sluttrapport for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår

Kjelde: Jernbaneverket

Sluttrapporten samanfattar forhold knytte til kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.

Publisert: 17. aug 2016, Sist endra: 04. Mai 2018

Rapporten samanfattar

  • Kva område det vart sett fokus på etter gjennomgang av eigenrapportering og risikovurdering 
  • funn
  • tiltak
  • eventuelle sanksjonar som vart iverksette
  • konklusjon etter gjennomført kontroll

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*