Statens vegvesens erfaringer med bruk av konkurransepreget dialog

Kilde: Statens vegvesen

Statens vegvesen hadde store utfordringer i prosjektet ”E6 Trondheim – Stjørdal, Parsell Trondheim, Dagsone vest”.

Publisert: 05. jul 2013, Sist endret: 04. Mai 2018

Kvikkleire og tett, til dels verneverdig bebyggelse, var noen av problemene. Det var derfor ønskelig å kunne utvikle akseptable løsninger i en dialog med leverandører før kontraktsinngåelse. Anskaffelsesprosedyren konkurransepreget dialog ble derfor valgt. I presentasjonen (i pdf) beskrives anskaffelsesprosessen og oppdragsgivers erfaringer med denne.

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*