Kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden

Kilde: Difi og Etisk Handel Norge

Særskilte kontraktsvilkår som stiller obligatoriske krav til at leverandøren skal gjennomføre kontrakten på en måte som sikrer respekt for grunnleggende krav til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Publisert: 05. jul 2013, Sist endret: 13. Jan 2020

Dokumentet er ment for bruk i sin helhet.

Kontraktsvilkåret er revidert, og ny versjon foreligger (versjon 6.november 2019).

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*