Kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden

Kilde: DFØ og Etisk Handel Norge

Særskilte kontraktsvilkår som stiller obligatoriske krav til at leverandøren skal gjennomføre kontrakten på en måte som sikrer respekt for grunnleggende krav til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Publisert: 05. jul 2013, Sist endret: 28. okt 2020

Dokumentet er ment for bruk i sin helhet.

Ny versjon foreligger (versjon 11. mars 2019) med språklig persiseringer, blant annet i punkt 4. Endringene er ikke av vesentlig karakter. 

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*