Kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden

Kilde: DFØ og Etisk Handel Norge

Særskilte kontraktsvilkår som stiller obligatoriske krav til at leverandøren skal gjennomføre kontrakten på en måte som sikrer respekt for grunnleggende krav til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Publisert: 05. jul 2013, Sist endret: 22. sep 2021

Dokumentet er ment for bruk i sin helhet.

Ny versjon foreligger (versjon 17. september 2021)

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*