Anskaffingsprotokollar – malar

Kjelde: Difi

Varetar minimumskrava i regelverket og vesentlege opplysningar, jf § 10-5. Avhengig av verdien av kontrakten på det som skal anskaffast, jf § 5-4, skal protokollen for høvesvis del I, II og III veljast. Protokollane er oppdaterte i samsvar med anskaffingsregelverket som gjeld frå 1. januar 2017.

Publisert: 06. nov 2014, Sist endra: 15. jan 2019

Attåt å halde krava til innhaldet i protokollen, tar malen sikte på å gi ei oversiktleg framstilling av heile anskaffinga, frå planlegging til kontraktssignering, noko som også er til god hjelp for seinare prosessar

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*