Anskaffingsprotokollar – malar

Kjelde: Difi

Varetar minimumskrava i regelverket og vesentlege opplysningar, jf § 10-5. Avhengig av verdien av kontrakten på det som skal anskaffast, jf § 5-4, skal protokollen for høvesvis del I, II og III veljast. Protokollane er oppdaterte i samsvar med anskaffingsregelverket som gjeld frå 1. januar 2017.

Publisert: 06. nov 2014, Sist endra: 27. aug 2019

Attåt å halde krava til innhaldet i protokollen, tar malen sikte på å gi ei oversiktleg framstilling av heile anskaffinga, frå planlegging til kontraktssignering, noko som også er til god hjelp for seinare prosessar

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*