Konkurransegrunnlag - bestillingsløsning og katalogverktøy

Kilde: DFØ

Mal for konkurransegrunnlag for åpen tilbudskonkurranse tilpasset anskaffelse av bestillingsløsning og katalogverktøy.

Publisert: 19. Jan 2017, Sist endret: 22. sep 2020

Malen er DFØs mal for åpen tilbudskonkurranse etter anskaffelsesforskriften del I og del II tilpasset anskaffelse av enkel eller fullverdig bestillingsløsning og/eller katalogverktøy. Den ivaretar informasjon om oppdragsgiver, reglene for konkurransen og angivelse av kvalifikasjons- og tildelingskriterier. For de som skal gjøre innleveringen av tilbud papirbasert, inneholder malen også et tilbudsbrev som bør følge anskaffelsesdokumentene.

Malen er tilrettelagt slik at den kan brukes uavhengig om den aktuelle anskaffelsen er over eller under den nasjonale terskelverdien.

Dette er en mal; det forutsettes altså at virksomheten «gjør den til sin egen» for den aktuelle konkurransen. Det skal i flere punkter fylles inn en del sentral informasjon, samt flere steder velger ett av flere mulige tekstforslag. Tips for bearbeiding av malen:

  • All tekst som er markert gul må du som oppdragsgiver gå over og vurdere om du skal ha med, fjerne eller skrive om.
  • Tenk særlig igjennom forslag til tildelingskriterier, både vekting og utdyping av tildelingskriteriene.  
  • Tekst i kursiv er veiledning for tekst som bør fylles ut under. Selve kursivteksten og klammene fjernes når du er ferdig med din egen utfylling av malen.
  • Tekst i <klamme> indikerer at du skal sette inn noe, for eksempel virksomhetens navn

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*