Prosjektmandat

Gjennom prosjektetablering skal det setjast klare mål, setjast av dedikerte ressursar med tydeleg ansvarsdeling og lagast ein god rapporteringsstruktur.

Publisert: 09. jul 2013, Sist endra: 04. Mai 2018

Prosjektetablering skal også gje arbeidet nødvendig merksemd, gjennomføringsevne og gjennomslagskraft. Her kan du laste ned mal for eit prosjektmandat der du skildrar desse tilhøva.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*