Prosjektspesifikk ytelses- og honorarbeskrivelse for prosjekteringsoppdrag

Kilde: Undervisningsbygg

Undervisningsbygg har laget en egen mal for prosjektspesifikke ytelsesbeskrivelser for arkitekter og rådgivere. Malen gir mulighet til å definere ytelser og honorar som gjelder for det spesifikke byggeprosjektet.

Publisert: 19. jul 2013, Sist endret: 04. Mai 2018

Dokumentet brukes for å beskrive ytelser som arkitekter og rådgivere skal utføre og forhold som er spesifikke for byggeprosjektet. I malen kan man krysse av for de ytelsene som ytelsesbeskrivelsen gjelder. I tillegg er det plass for å spesifisere honorarbudsjett for prosjektet.

Malen inneholder standard tekst, avkrysningspunkter og plass til å fylle inn aktuell tekst.

Sist i malen er det plass for signatur fra hhv byggherre og rådgivere.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*