Håndbok R764 Anslagsmetoden

Kilde: Statens Vegvesen

For kostnadsoverslag bruker Statens vegvesen Anslagsmetoden. Håndbok R764 tar for seg denne metoden.

Publisert: 16. jul 2013, Sist endret: 19. nov 2018

Anslagsmetoden bygger på suksessivprinsippet og trinnvisprosessen. Det betyr at prosessen med å etablere et kostnadsoverslag skal gjøres top-down, at estimeringen foregår ved subjektive vurderinger, at statistikken ligger til grunn for beregningene i dataprogrammet og at det benyttes en velstrukturert gruppeprosess ledet av en trenet prosessleder, og med en gruppe mennesker som har kompetanse på de problemstillingene som prosjektet omfatter.

Statens vegvesen bruker dataprogrammet ”Anslag” for å utføre beregningene av kostnadsoverslaget.

 

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*