Innovasjonsverktøy

Kilde: KS - Kommunesektorens organisasjon

KS har utviklet flere innovasjonsverktøy som er praktiske hjelpemidler i innovasjonsprosesser. Her beskrives verktøyene N3 (Nytt, nyttig, nyttiggjort), Samveis og SLIK.

Publisert: 27. jun 2016, Sist endret: 31. Jan 2019

N3 (Nytt, nyttig, nyttiggjort) beskriver på en kortfattelig og god måte hva innovasjon er, og er i tillegg et konkret prosessverktøy som gir tilbakemelding og veiledning på konkrete case.

Samveis er et hjelpemiddel for alle som jobber med innovasjonsprosesser. Hjelpemiddelet inneholder verktøy, maler og veiledning for de ulike fasene i en innovasjonsprosess. Det er relevant for de innledende fasene av anskaffelser.  

Samveis gir hjelp ved prosjektstart, i forankringsarbeid, i endringsfasen og i overgang til ordinær drift. Det er i utgangspunktet tilpasset innovasjonsprosesser for tjenester innen helse og omsorg i kommunene, men passer også for andre områder.  Metodikken er bygget opp av verktøy innenfor tjenestedesign, gevinstrealisering og forankring.

SLIK står for systematisk ledelse av innovasjon i kommunene og retter seg mot kommunale leder og politikere, og peker på viktige komponenter i kommunens innovasjonssystem.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*