Veileder for kjøp av konsulenttjenester

Kilde: DFØ

Veilederen er rettet mot alle typer offentlige konsulentkjøp og mot offentlige innkjøpere som kjøper konsulenttjenester av og til. Den er også rettet mot fagpersoner i en virksomhet som har behov for å kjøpe inn konsulenter til å utføre konkrete oppgaver innenfor et fagområde.

Publisert: 26. Jan 2016, Sist endret: 24. jun 2021

Mange opplever det som krevende å kjøpe konsulenttjenester. Veilederen formidler generelle tips om utfordringer ved konsulentkjøp og gir råd knyttet til planlegging, gjennomføring og oppfølging av denne type kjøp.

Veilederen er oppdatert i henhold til nytt anskaffelsesregelverk fra 1. januar 2017.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har laget en veileder for kjøp av tolketjenester.

 

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*