Nye Veier - Piloter på BVP

Nye Veier har signert kontrakt for åtte pilotprosjekter med Best Value Procurement-metoden, og har flere prosjekter på vei. Under finner du en oversikt over prosjektene.

Publisert: 23. okt 2018, Sist endret: 29. Jan 2021

Nye Veier er et statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Nye Veier AS skal bygge atten veistrekninger fordelt på fire utbyggingsområder.

Pilot 1: E18 Rugtvedt - Dørdal

Alle fremtidige datoer er tentative

Bygg- og anleggstype: 4-felts motorveg
Areal/lengde: 17 km
Sted: Strekningen Rugtvedt-Dørdal
Prosjektbudsjett: 2 mrd
Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
Kontaktperson for BVP metode: Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser (bjorn.borseth@nyeveier.no)
Kontaktperson for prosjektdetaljer: Magne Ramlo (Magne.ramlo@nyeveier.no)

Hendelse/aktivitetTentativ dato
Leverandørmøter og opplæring09.11.2016
13.12.2016
Prekvalifisering10.06.2016 - 26.09.2016Hæhre Entreprenør, AF/Veidekke, NCC og Acciona prekvalifisert
Utlysning/utsending av konkurransegrunnlag31.10.2016
Tilbudsfrist23.01.2017
Intervjuer13-15.02.2017
Valg av leverandør til konkretiseringsfasen24.03.2017
Hæhre Entreprenør
Oppstart konkretiseringsfase13.03.2017
Endelig valg av leverandør25.04.2017 - styremøte
Signert kontrakt/oppstart10.05.2017
Ferdigstillelse02.12.2019

Prosjektmål

 • Minimere ulemper for trafikantene i byggeperioden
 • Minimalisere behovet for vedlikehold som medfører ulemper for trafikantene
 • Realisere nullvisjon om ulykker i byggeperioden forårsaket av totalentreprenøren
 • Realisere nullvisjon om brudd på samfunnsansvar i byggeperioden og vedlikeholdsperioden
 • Null uoppgjorte tvister etter avsluttet byggeperiode

Pilot 2: E6 Arnkvern-Moelv

Alle fremtidige datoer er tentative

Bygg- og anleggstype: 4-felts motorveg
Areal/lengde: 24 km
Sted: Strekningen Arnkvern-Moelv
Prosjektbudsjett: 2,5 mrd.
Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
Kontaktperson for BVP metode: Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser (bjorn.borseth@nyeveier.no)
Kontaktperson for prosjektdetaljer: Øyvind Moshagen (Oyvind.moshagen@nyeveier.no)

Hendelse/aktivitetTentativ dato
Leverandørmøter og opplæringPlanlagt 29.03 og 03.05 2017
Prekvalifisering31.01-03.03 Hæhre Entreprenør, AF/Veidekke, NCC og Acciona prekvalifisert
Utlysning/utsending av konkurransegrunnlag17.03
Tilbudsfrist09.06
Intervjuer26.06 til 29.06
Valg av leverandør til konkretiseringsfasen07.07
Oppstart konkretiseringsfaseUke 33 - 2017
Endelig valg av leverandørVeidekke
Signert kontrakt/oppstart03.10.2017
Ferdigstillelse2020 og 2021

Pilot 3: E39 Kristiansand vest – Mandal øst

Alle fremtidige datoer er tentative

Bygg- og anleggstype: 4-felts motorveg
Areal/lengde: ca 19 km
Sted: Strekningen Kristiansand vest-Mandal øst
Prosjektbudsjett: Ca 4 mrd
Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
Kontaktperson for BVP metode: Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser (bjorn.borseth@nyeveier.no)
Kontaktperson for prosjektdetaljer: Harald Solvik (harald.solvik@nyeveier.no)

Hendelse/aktivitet

Tentativ dato

Leverandørmøter og opplæring

November 2017

Prekvalifisering

Pågår

Utlysning/utsending av konkurransegrunnlag

Juni 2017

Tilbudsfrist

Feb 2018

Intervjuer

Mars/april 2018

Valg av leverandør til konkretiseringsfasen

April/mai 2018

Oppstart konkretiseringsfase

Mai 2018

Endelig valg av leverandør -  mai 2018

AF Gruppen

Signert kontrakt/oppstart – juni 2018

Juni 2018

Ferdigstillelse – Des 2021

2021

Prosjektmål
• Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsperioden
• Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt
• Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt et
helsefremmende og rettferdig arbeidsliv
• Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø
• Null uoppgjorte tvister ved ferdigstillelse 

Pilot 4: E39 Mandal øst – Mandal by

Alle fremtidige datoer er tentative

Bygg- og anleggstype: 6 km 4-felts motorveg og 6 km 2 felts fylkesvei
Areal/lengde: Ca 12 km
Sted: Strekningen Mandal øst til Mandal by
Prosjektbudsjett: 1,5 mrd.
Gjennomføringsmodell: Samspill og Totalentreprise
Kontaktperson for BVP metode: Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser (bjorn.borseth@nyeveier.no)
Kontaktperson for prosjektdetaljer: Asbjørn Heieraas (asbjorn.heieraas@nyeveier.no)

Hendelse/aktivitet

Tentativ dato

Leverandørmøter og opplæring

Feb/Mars 2018

Prekvalifisering

Forhåndskunngjøres i september 2017

Utlysning/utsending av konkurransegrunnlag

Forhåndskunngjøring september 2017. Konkurransegrunnlag klart desember 2017.

Tilbudsfrist

Mai 2018

Intervjuer

Juni 2018

Valg av leverandør til konkretiseringsfasen

Juni 2018

Oppstart konkretiseringsfase

August/sep 2018

Endelig valg av leverandør

Hæhre Entreprenør

Signert kontrakt/oppstart

Oktober 2018

Ferdigstillelse

Mai 2022

Prosjektmål

•Minimere ulemper for alle trafikanter i anleggs- og driftsperioden
•Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt
• Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt et
helsefremmende og rettferdig arbeidsliv
• Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø
• Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering

Pilot 5: E6 Ranheim – Værnes

Alle fremtidige datoer er tentative

Bygg- og anleggstype: 23 km4-felts motorveg
Areal/lengde: Ca 23 km
Sted: Strekningen E6 Ranheim til Værnes (Nord for Trondheim)
Prosjektbudsjett: Avklaring pågår
Gjennomføringsmodell: Samhandling og Totalentreprise
Kontaktperson for BVP metode: Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser (bjorn.borseth@nyeveier.no)
Kontaktperson for prosjektdetaljer: Johan Arnt Vatnan (johan.arnt.vatnan@nyeveier.no)

Hendelse/aktivitet

Tentativ dato

Leverandørmøter og opplæring

Mars 2018

Prekvalifisering

Starter 15. desember

Utlysning/utsending av konkurransegrunnlag

Forhåndskunngjøring med frist for å melde interesse 11. desember

Tilbudsfrist

Mai 2018

Intervjuer

Juni 2018

Valg av leverandør til konkretiseringsfasen

Juni 2018

Oppstart konkretiseringsfase

August 2018

Endelig valg av leverandør

Juni 2018

Signert kontrakt/oppstart

September 2018

Ferdigstillelse

Medio 2024

Prosjektmål

Kommer

Pilot 6: E6 Kvål - Melhus sentrum

Alle fremtidige datoer er tentative.

Bygg- og anleggstype: 4-felts motorveg
Areal/lengde: ca 7 km
Sted: Strekningen Kvål - Melhus sentrum
Prosjektbudsjett: 735 MNOK
Gjennomføringsmodell: Integrert prosjektleveranse (IPL)
Kontaktperson for BVP metode: Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser (bjorn.borseth@nyeveier.no)
Kontaktperson for prosjektdetaljer: Johan Arnt Vatnan (johan.arnt.vatnan@nyeveier.no)

Hendelse/aktivitetTentativ dato
Leverandørmøter og opplæringGjennomført før innlevering av tilbud
Gjennomført debriefmøter
Prekvalifisering21.06.2018 – 24.08.2018
Kvalifisert: Betonmasthæhre Anlegg AS, NCC Norge AS og Peab Anlegg AS.
Utlysning/utsending av konkurransegrunnlag21.06.2018
Tilbudsfrist03.12.2018
Intervjuer11.-19.01.2019
Valg av leverandør til konkretiseringsfasen23.01.2019
Oppstart konkretiseringsfaseFebruar 2019
Endelig valg av leverandørPeab Anlegg og Cowi
Signert kontrakt/oppstart20.02.2019
Ferdigstillelse30.06.2021

Prosjektmål

 • Realisere målet om en skadefri bygge- og anlegg- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv 
 • Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering 
 • Rask og sikker prosjektgjennomføring med minimale ulemper for alle trafikanter i anleggsperioden 
 • Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø - spesielt med hensyn på elva Gaula
 • Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag, herunder "utetid" for midlertidige arealer

Pilot 7: E6 Kvithammar - Åsen

Alle fremtidige datoer er tentative.

Bygg- og anleggstype: 4-felts motorveg
Areal/lengde: ca 19 km
Sted: Strekningen Kvål - Melhus sentrum
Prosjektbudsjett: 4 mrd. 
Gjennomføringsmodell: Totalentreprise med integrert samhandling og fastpris
Kontaktperson for BVP metode: Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser (bjorn.borseth@nyeveier.no)
Kontaktperson for prosjektdetaljer: Johan Arnt Vatnan (johan.arnt.vatnan@nyeveier.no)

Hendelse/aktivitetTentativ dato
Leverandørmøter og opplæringGjennomført før innlevering av tilbud
Gjennomført debriefmøter
PrekvalifiseringFrist for å melde interesse 20.08.2018
Kvalifikasjon: 30.08.2018 – 09.11.2018
Kvalifisert: Accoina Construcciòn S.A, Betonmasthæhre Anlegg AS og Skanska Norge AS.
Utlysning/utsending av konkurransegrunnlag30.08.2018
Tilbudsfrist08.02.2019
Intervjuer26.-27.02.2019 og 07.03.2019
Valg av leverandør til konkretiseringsfasen26.03.2019
Oppstart konkretiseringsfaseApril 2019
Endelig valg av leverandørHæhre Entreprenør
Signert kontrakt/oppstart10.05.2019
Ferdigstillelse31.12.2026

Prosjektmål

 • Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv 
 • Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering 
 • Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsperioden 
 • Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø 
 • Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag

Pilot 8: E6 Ulsberg - Vindåsliene

Alle fremtidige datoer er tentative.

Bygg- og anleggstype: 4-felts motorveg
Areal/lengde: Ca 25 km (i all hovedsak 4-felt) og ca 1,2 km fylkesvei
Sted: Strekningen Ulsberg - Vindåsliene
Prosjektbudsjett: ca 2,5 mrd. 
Gjennomføringsmodell: Totalentreprise med integrert samhandling og målpris
Kontaktperson for BVP metode: Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser (bjorn.borseth@nyeveier.no)
Kontaktperson for prosjektdetaljer: Johan Arnt Vatnan (johan.arnt.vatnan@nyeveier.no)

Hendelse/aktivitetTentativ dato
Leverandørmøter og opplæringGjennomført før innlevering av tilbud
Gjennomført debriefmøter
Prekvalifisering13.03.2019 – 22.05.2019
Kvalifisert : Accoina Construcciòn S.A, AF Gruppen Norge AS, FCC Construcciòn S.A pg Salini Impreglio S.p.A
Utlysning/utsending av konkurransegrunnlag13.03.2019
Tilbudsfrist30.08.2019
Intervjuer16.09 og 19.09.2019
Valg av leverandør til konkretiseringsfasen08.10.2019
Oppstart konkretiseringsfaseNovember 2019
Endelig valg av leverandørFCC Construccion SA
Signert kontrakt/oppstart10.05.2019
Ferdigstillelse31.12.2026

Prosjektmål

 • Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv 
 • Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering 
 • Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø 
 • Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag 
 • Optimalisere involveringen av kontraktsmedhjelperne i realiseringen av prosjektmålene

Pilot 9: E6 Moelv - Roterud

Alle fremtidige datoer er tentative.

Bygg- og anleggstype: 4-felts motorveg
Areal/lengde: ca. 11 km komplett 4-felts motorvei, med ny Mjøsbru på ca. 1,6 km
Sted: Moelv - Roterud
Prosjektbudsjett: 3 mrd. 
Gjennomføringsmodell: Totalentreprise med integrert samhandling og fastpris
Kontaktperson for BVP metode: Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser (bjorn.borseth@nyeveier.no)
Kontaktperson for prosjektdetaljer: Øyvind Moshagen (Oyvind.moshagen@nyeveier.no)

Hendelse/aktivitetTentativ dato
Leverandørmøter og opplæringGjennomført før innlevering av tilbud
Prekvalifisering18.06.2019 – 08.10.2019
Kvalifisert: FCC Construcción, S.A, Joint venture OHL/ Salini Impregilo, Joint venture BESIX/ Rizzani, Joint venture Itinera/ IHI og CCCC Ltd.
Utlysning/utsending av konkurransegrunnlag18.06.2019
Tilbudsfrist27.03.2020
IntervjuerApril 2020
Valg av leverandør til konkretiseringsfasenMai 2020
Oppstart konkretiseringsfaseMai/ juni 2020
Endelig valg av leverandør 
Signert kontrakt/oppstart30.09.2025
Ferdigstillelse31.12.2026

Prosjektmål

Prestasjonsmål K1.1 – Mjøsbrua: 

 • Den nye Mjøsbrua skal i størst mulig grad tilpasses til landskapet og området 
 • Minimere bygge- og levetidskostnadene 
 • Den nye Mjøsbrua skal ha lavest mulig CO2 klimagassutslipp for bygging og vedlikehold 

Prestasjonsmål K1.2 – Hele strekningen: 

 • Maksimere trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper i utførelses- og garantiperioden 
 • Minimere midlertidig og permanent produksjonstap og beslag på landbruksarealer 
 • Realisere målet om en skade- og ulykkesfri utførelses- og garantiperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.

Deldette

Piloter på prestasjonsinnkjøp (BVP)

Asker kommune - Pilot på BVP

Asker kommune vurderer å bruke Best Value Procurement på et byggeprosjekt i kommunen. Aktuelt prosjekt er et kombinert produksjons- og administrasjonsbygg.

Bærum kommune - Pilot på BVP

Bærum kommune har valgt å ta i bruk BVP når de skal bygge nye omsorgsboliger på Gullhaug. Under finner du kortfattet informasjon og målsetningene for prosjektet.

Frogn kommune - pilot på BVP

Frogn kommune skal bruke Best Value Procurement på utbygging av mer enn 150 omsorgsboliger frem til 2026.

Nye Veier - Piloter på BVP

Nye Veier har signert kontrakt for åtte pilotprosjekter med Best Value Procurement-metoden, og har flere prosjekter på vei. Under finner du en oversikt over prosjektene.

Oslo kommune Omsorgsbygg KF - Pilot på BVP

Omsorgsbygg bruker Best Value Procurement på Munkerud barnehage, en ny 7-avdelings barnehage på Nordstrand. De har også inngått en BVP- kontrakt for prosjektering og bygging av en ny barnehage på Vollebekk.

Rælingen kommune - pilot på BVP

Rælingen kommune skal bruke Best Value Procurement under byggingen av en barneskole med ca 750 elever samt en flerbrukshall.

Stavanger Eiendom - pilot på BVP

Stavanger Eiendom skal bruke BVP- metoden på Tastaveden ungdomsskole i Tasta bydel. Prosjektet er en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Løsningsforslag skal være en del av tilbudet. De har tidligere brukt metoden på tre barnehageprosjekter i samme bydel.

Sykehusbygg HF - Pilot på BVP

Sykehusbygg skal bruke Best Value Procurement på storprosjektet SUS2023 -Stavanger Universitetssykehus. I første omgang skal metoden prøves ut på et parkeringshus i tilknytning til sykehuset.