Stavanger Eiendom - pilot på BVP

Stavanger Eiendom skal bruke BVP- metoden på Tastaveden ungdomsskole i Tasta bydel. Prosjektet er en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Løsningsforslag skal være en del av tilbudet. De har tidligere brukt metoden på tre barnehageprosjekter i samme bydel.

Publisert: 23. okt 2018, Sist endret: 21. Jan 2019

Stavanger Eiendom er en egen virksomhet i Stavanger kommune som har ansvaret for bygging og forvaltning av kommunenes eiendommer. Per i dag har kommunen 2900 bygg fordelt på 750 000 m2. Hvert år bygger Stavanger eiendom for ca. 700 millioner kroner.

Tastaveden ungdomsskole - om prosjektet

Bygg- og anleggstype: ungdomsskole til 360 elever
Areal/lengde: BTA ca 6000 m2
Sted: Stavanger, Tasta bydel
Prosjektbudsjett: Total prosjektkostnad 185 mill kr inkl. mva.
Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
Kontaktperson: Ingeborg Lea Omdal (ingeborg.lea.omdal@stavanger.kommune.no)

Alle fremtidige datoer er tentative. Kunngjøring av Tastaveden skole i Doffin

Aktivitet  Tidspunkt  
Kunngjøring av konkurranseUke 52 2018
Frist for å stille spørsmål til prekvalifiseringenUke 4 2019
Innleveringsfrist prekvalifiseringUke 5 2019
Meddelelse om valgte prekvalifiserte leverandører 

Befaring og informasjonsmøte for prekvalifiserte deltakere
(Detaljert program sendes ut til de prekvalifiserte
leverandørene.)

 
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget 
Frist for innlevering av tilbud28.06.2019
Intervjuer 
Meddelelse om beste tilbyder 
Konkretiseringsfase 
Kontraktstildeling 
Kontraktsinngåelse

10 dager etter
kontraktstildeling

Tilbudets vedståelsesfrist

180 kalenderdager etter
anbudsfristen

 

Tasta barnehager - om prosjektet

Bygg- og anleggstype: 3 barnehager
Areal/lengde: BTA ca 1000 m2 pr barnehage
Sted: Stavanger, Tasta bydel
Prosjektbudsjett: Total prosjektkostnad 140 mill kr inkl. mva.
Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
Kontaktperson: Silje Lyslo (Silje.lyslo@stavanger.kommune.no)

Kruse Smith entreprenør AS er tildelt kontrakten. 

Aktivitet  Tidspunkt  
Kunngjøring av konkurranseUke 34 2017
Frist for å stille spørsmål til prekvalifiseringen18.09.2017 kl. 12.00
Innleveringsfrist prekvalifisering25.09.2017 kl. 12.00
Meddelelse om valgte prekvalifiserte leverandører29.09.2017

Befaring og informasjonsmøte for prekvalifiserte deltakere
(Detaljert program sendes ut til de prekvalifiserte
leverandørene.)

Uke 42 2017
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget05.12.2017 kl. 12.00
Frist for innlevering av tilbud15.12.2017 kl. 12.00
IntervjuerUke 2 2018
Meddelelse om beste tilbyder18.01.2018
KonkretiseringsfaseUke 5 - 12 2018
Kontraktstildeling16.04.2018
Kontraktsinngåelse

10 dager etter
kontraktstildeling

Tilbudets vedståelsesfrist

180 kalenderdager etter
anbudsfristen

 

Prosjektmål

Det skal prosjekteres og bygges tre barnehager, hver på fire avdelinger med totalt 80 barn per barnehage, inkludert uteområder og rekkefølgekrav. Leverandør skal oppfylle krav stilt i konkurransegrunnlaget. I tillegg skal leverandør søke å ivareta arkitekturvisjonen og følgende prioriterte prosjektmål:

1.  Bygninger og uteområder som ivaretar allsidig utvikling for barn i alle aldersgrupper.
2.  Bygninger og uteområder som legger best mulig til rette for de ansattes utøvelse av jobben sin.
3.  Bygninger og uteområder skal ha lav LCC og enkelt vedlikehold.
4.  Byggeprosessen skal være trygg, med minimale ulemper, for naboer og omgivelser

Arkitekturvisjonen

Bygg og uteområde skal danne et helhetlig konsept som sikrer at alle barnehagens funksjoner er knyttet sammen på en estetisk god måte.
Formgivningen skal:

  • Være identitetsskapende og gi særegenhet til barnehagen

  • Ta hensyn til og tilpasse seg stedet og tomtens eksisterende kvaliteter 

  • Tomtens særegenheter og spesielle elementer skal så langt som mulig ivaretas og integreres i aktivitets- og lekearealet på en god måte

  • Stimulere det kreative, lekende og sosiale mennesket, ute og inne

  • Skape attraktive arenaer for gode relasjoner, samhandling, læring og fysisk aktivitet

  • Ha et designkonsept som ivaretar både barn og voksnes skala

Deldette

Piloter på prestasjonsinnkjøp (BVP)

Asker kommune - Pilot på BVP

Asker kommune vurderer å bruke Best Value Procurement på et byggeprosjekt i kommunen. Aktuelt prosjekt er et kombinert produksjons- og administrasjonsbygg.

Bærum kommune - Pilot på BVP

Bærum kommune har valgt å ta i bruk BVP når de skal bygge nye omsorgsboliger på Gullhaug. Under finner du kortfattet informasjon og målsetningene for prosjektet.

Frogn kommune - pilot på BVP

Frogn kommune skal bruke Best Value Procurement på utbygging av mer enn 150 omsorgsboliger frem til 2026.

Nye Veier - Piloter på BVP

Nye Veier har signert kontrakt for åtte pilotprosjekter med Best Value Procurement-metoden, og har flere prosjekter på vei. Under finner du en oversikt over prosjektene.

Oslo kommune Omsorgsbygg KF - Pilot på BVP

Omsorgsbygg bruker Best Value Procurement på Munkerud barnehage, en ny 7-avdelings barnehage på Nordstrand. De har også inngått en BVP- kontrakt for prosjektering og bygging av en ny barnehage på Vollebekk.

Rælingen kommune - pilot på BVP

Rælingen kommune skal bruke Best Value Procurement under byggingen av en barneskole med ca 750 elever samt en flerbrukshall.

Stavanger Eiendom - pilot på BVP

Stavanger Eiendom skal bruke BVP- metoden på Tastaveden ungdomsskole i Tasta bydel. Prosjektet er en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Løsningsforslag skal være en del av tilbudet. De har tidligere brukt metoden på tre barnehageprosjekter i samme bydel.

Sykehusbygg HF - Pilot på BVP

Sykehusbygg skal bruke Best Value Procurement på storprosjektet SUS2023 -Stavanger Universitetssykehus. I første omgang skal metoden prøves ut på et parkeringshus i tilknytning til sykehuset.