Samfunnsansvar i offentlege anskaffingar

Korleis stille krav til miljø, lønns- og arbeidsforhold, bruk av lærlinger og universell utforming ved kjøp av varer og tenester? Les om dette på sidene under.