Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Hvordan stille krav til miljø, lønns- og arbeidsforhold, bruk av lærlinger og universell utforming ved kjøp av varer og tjenester? Les om dette på sidene under.