Egnede rutiner - krav til å fremme grunnleggende menneskerettigheter

Publisert: 22. des 2016, Sist endret: 25. Jan 2020

Innhold i rutinene

Anskaffelsesloven § 5 pålegger offentlige oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser dersom det er risiko for brudd på slike rettigheter.

Oppdragsgiver utformer selv rutinene og innholdet i disse. Innholdet i virksomhetens rutiner må begrunnes. Vi anbefaler også at de handlingene og tiltakene som iverksettes på bakgrunn av rutinene, begrunnes. Dersom risikoen er høy og dere velger ikke å iverksette tiltak, bør også dette begrunnes. Virksomhetens begrunnelser må dokumenteres på saken.

Vi anbefaler at din virksomhets egnede rutiner inkluderer vurderinger knyttet til: 

  • Om produktet som skal anskaffes, er et høyrisikoprodukt (produksjonsprosessen innebærer risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter)
  • forholdsmessighet
  • markedsmodenhet
  • produktets strategiske viktighet for virksomheten
  • avvisning (for eksempel om leverandøren er tidligere dømt for barnearbeid) 
  • kontraktsoppfølging 

Vi hjelper deg med å gjennomføre vurderinger knyttet til de ovennevnte punktene i anskaffelsesprosessen:

Du kan også benytte Difis risikostyringsverktøy for etiske krav. Risikostyringsverktøyet hjelper deg med å vurdere risikoen og gir veiledning om når og hvordan du kan stille etiske krav i den enkelte anskaffelsen. I tillegg gir verktøyet anbefalinger om kontraktsoppfølgingen.

Roller og ansvar

Vi anbefaler at de egnede rutinene også sier noe om rolle- og ansvarsfordeling. Dette gjelder både ved gjennomføringen av anskaffelsen og ved oppfølging av kontrakten. Dersom det stilles etiske krav, anbefaler vi at det tydeliggjøres hvem som skal følge opp kravene. Vi anbefaler at oppfølging av etiske kontraktvilkår inngår i den ordinære kontraktoppfølgingen. 

Ambisjonsnivået kan variere

Oppdragsgiver beslutter selv innholdet i rutinene. Det innebærer at den enkelte oppdragsgiver har stor frihet til å tilpasse interne rutinene til sin virksomhet. For eksempel forventes det at store profesjonelle innkjøpere som foretar mange anskaffelser med høy risiko, har høyere ambisjoner enn mindre oppdragsgivere med mer begrensede ressurser. Imidlertid kan ingen, uansett størrelse, unnlate å innføre rutiner om dette. 

Send oss eksempler

Har din virksomhet sosialt ansvar som en integrert del av deres anskaffelsesstrategi, egen strategi om tema og/eller utarbeidet en rutine for hvordan dere fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter i anskaffelser der det er risiko for brudd på slike? Vi vil gjerne å publisere flere eksempler på nettsidene, til inspirasjon for andre. Ta kontakt og send oss gjerne informasjon på samfunnsansvar@digdir.no  

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*