Kategoristrategier - Statens innkjøpssenter

Strategiene under er inndelt i markedsområder og inneholder styringsdata på forbruk og volum i markedet.