Klimagassutslepp for bygg

Kjelde: DFØ

Verktøy for å berekne referansenivå for klimagassutslepp frå materialbruk i bygg. Verktøyet set krav til maksimalt utslepp for prosjektet, dvs. ei utsleppsramme for bygget.

Publisert: 29. jan 2021, Sist endra: 29. apr 2021

Dette verktøyet kan brukes til å stille krav til klimagassberegninger i bygganskaffelser.

Ved å fylle ut informasjon om ditt byggeprosjekt finner du forslag til utslippsrammer for materialer i byggeprosjekter. Ut ifra ditt ambisjonsnivå velger du en utslippsramme (tonn CO2-ekv for bygget) som entreprenøren skal vise at den oppfyller i sine klimagassberegninger.

Før du åpner verktøyet kan du finne fram denne infoen: 

  • Hvilken type bygg skal anskaffes
  • Hvor mange kvadrater er det (BTA:bruttoareal)
  • Areal på oppvarmet kjeller (BTA)
  • Areal for uoppvarmet kjeller (BTA)
  • Bebygd areal (BYA)
  • Dybde til fjell for fundamentering

Begynn med å lese fanen "Guide" før du fyller inn i verktøyet.