Sykehusinnkjøp krever sikker sletting, ombruk og gjenvinning av IT-utstyr (2019)

Kilde: DFØ

I prisskjemaet ser du hvordan Sykehusinnkjøp har lagt opp til at leverandør kan legge inn restverdi (payback) på IT-utstyr som er egnet til ombruk, og som Sykehusinnkjøp kan få tilbake penger for, og priser for å slette lagringsmedium og gjenvinne IT-utstyr.

Publisert: 06. Apr 2021, Sist endret: 10. jun 2021

Relevante dokumenter fra Sykehusinnkjøps konkurransegrunnlag er vedlagt nedenfor. For mer info, sjekk ut Sykehusinnkjøps konkurransedokumenter på Doffin (2019-868). 

Se for øvrig også siden juridiske føringer for IT-utstyr, som omhandler avfallsforskriftens krav til ombruk og gjenvinning, og viser hvordan man kan ivareta sikker sletting, slik Sykehusinnkjøps anskaffelse gjør.