Tidligfase i et byggeprosjekt

Her planlegges prosjektet og anskaffelsene. Beslutningene i tidligfase legger grunnlaget for et vellykket byggeprosjekt.

Publisert: 26. sep 2013, Sist endret: 21. nov 2018

Stegene i tidligfasen gir deg veiledning om hvordan tidligfase bør gjennomføres for å sikre gode anskaffelser og et godt prosjektresultat.

Huskeliste

 • Sett klare og prioriterte mål for prosjektet. Hvilken verdi skal bygget ha for bruker?
 • Få inn samfunnsansvar i målene. Trekk inn ledelse og brukere i disse diskusjonene.
 • Tenk langsiktig - behovet ditt kan endre seg over tid.
 • Undersøk hvordan behov og løsninger påvirker livssykluskostnadene.
 • Sikre lederforanrikring for alle avgjørelser på et tidlig tidspunkt.
 • Undersøk om det er rom for innovasjon for å få bedre løsninger og utvikle markedet. Legg til rette for dette i prosjektet.

Milepæler: Fremleggelse for ledelse eller politisk behandling

Ofte krever et prosjekt og grunnlagsmaterialet som er utarbeidet politisk behandling. Når du legger frem saken for administrativ ledelse eller politisk behandling, må du ha god kjennskap til prosjektet, og være godt forberedt på spørsmål som kan komme.

Disse grunnprinsippene bør du følge når du legger frem saken:

 • Prosjektmålene skal være godt synlige i saksdokumentene. Hvilken verdi et tiltak eller en løsning har for målene skal gå tydelig fram.
 • Lekfolk må forstå saksdokumentene. Gjør det enkelt og tydelig.
 • Saksfremstillingen bør omtale brukergrupper i prosjektet med forslag til prioritering av ulike behov og/eller aktiviteter.
 • Hvis alternativer eller tillegg presenteres, må konsekvensene for fremdrift, kostnad og kvalitet være tydelig.
 • Saksdokumentene må inneholde klare forslag til vedtak, og eventuelt alternative vedtak, med en konsekvensvurdering av de ulike alternativene.
 • Hvis valg av gjennomføringsmodell er den del av beslutningsgrunnlaget, bruk entrepriseveilederen eller tidligfase OPS.

Samfunnsansvar

Du finner veiledning om samfunnsansvar i alle stegene i hele byggeprosessen. Dersom du ønsker mer informasjon om temaene, finner du dette på egne fagsider om samfunnsansvar.

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*