Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap legger til rette for produkt- og tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom kjøper og utvikler/leverandør. Prosedyren brukes ved anskaffelser av løsninger som ikke finnes i markedet fra før.

Publisert: 20. Apr 2018, Sist endret: 13. Mar 2020
Figur om innovasjonspartnerskap
 
 

Ved innovasjonspartnerskap kombinerer du utviklingsfasen og det senere kjøpet i én og samme kontrakt.

Nært samarbeid mellom kjøper og utvikler (leverandør)

Prosedyren legger til rette for et nært samarbeid mellom din virksomhet og leverandører/forsknings- og utviklingsmiljøer. Formålet med innovasjonspartnerskap er å ta frem helt nye varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeider for å løse et spesifikt behov i din virksomhet. I forhold til andre prosedyrer i anskaffelsesregelverket har innovasjonspartnerskap følgende særtrekk:

  • Prosedyren skal kun benyttes for anskaffelser av varer og tjenester som per i dag ikke finnes på markedet.
  • Innovasjonspartnerskap inngås med forhandling.
  • Det kan inngås partnerskap med en eller flere leverandører.
  • Selve utviklingsarbeidet skal struktureres i faser med delmål.
  • Etter hver fase kan oppdragsgiver, på bakgrunn av de avtalte delmålene, avslutte innovasjonspartnerskapet. 

Eksempel på innovasjonspartnerskap - Sykehuset i Østfold

Sykehuset i Østfold har behov for trygge løsninger og tjenester som kan gi pasienten mer tid hjemme og mer oppfølging i eget hjem. Dette skal bidra til å redusere liggetid og oppfølging i sykehus.

Målet med løsningen/tjenesten er at pasienten kan følge med på, delta aktivt og håndtere egen sykdom når de er hjemme, i og etter et kreftforløp. Sykehuset kan da følge opp pasienter når de er hjemme og monitorere pasientens tilstand underveis i et forløp. På denne bakgrunn ønsker sykehuset å etablere et innovasjonspartnerskap med private leverandører. Mer om Nyskapende pasientforløp

eldre person på ipad
 

foto: Sykehuset Østfold

Deldette

Ofte stilte spørsmål om anskaffelser

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*