Kontrakter - Bygg og anlegg

For bygg- og anleggsprosjekter finnes det en rekke standardkontrakter, også kalt Norske Standarder. Kontraktene er utarbeidet i regi av Standard Norge og fremforhandlet av representanter for byggherresiden og leverandørsiden.

Publisert: 02. sep 2013, Sist endret: 21. sep 2020

Forskrift om offentlige anskaffelser § 3-11 slår fast at der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal disse som hovedregel brukes ved inngåelse av kontrakter.

Kontrakter som inngås mellom oppdragsgiver og leverandør skal være balansert hva angår partenes rettigheter og plikter.

Dette omfatter først og fremst standarder som er blitt til på nasjonalt nivå, f.eks. innen bygg og anlegg NS 8405, 8406 og NS 8407. Norske Standarder anses å være balanserte mhp partenes rettigheter og plikter. 

Footer inn her

Oversikt over standardkontrakter for ulike leverandører

Det er utarbeidet en rekke standardkontrakter for ulike leverandører. Du finner lenker til hver av disse nederst på siden. 

 • Byggherrerådgiver NS 8402
 • Rådgivere NS 8401, NS 8402 og NS 8404
 • Arkitekt NS 8401 og NS 8402
 • Byggeleder NS 8403
 • Entreprenør     
  • Utførelsesentreprise NS 8405 og NS 8406
  • Totalentreprise NS 8407 og NS 8417
  • Samspillsentreprise NS 8407 med tillegg
  • Underentreprisekontrakt NS 8415 og NS 8416

Så finnes det en rekke andre standarder som omhandler spesielle tjenester eller produkter

Kontraktsstandardene kan kjøpes hos Standard Norge. En omtale av kontraktsstandardene med lenke til Standard Norge finner du nederst på siden. Noen av kontraktsstandardene er oversatt til engelsk. De engelske versjonene ligger i tilknytning til den norske versjonen.

Valg av standardkontrakt

Vi har laget egne temasider om ulike kontraktstyper:

Spesielle kontraktsbestemmelser

Det følger av regelverket for offentlige anskaffelser at alle oppdragsgivere er pliktige til å ta inn en bestemmelse om lønns- og arbeidsvilkår i kontraktene. I tillegg er det anbefalt å regulere enkelte forhold for å sikre at det er seriøse leverandører som velges til å utføre oppdraget.

Les mer om dette på temasiden Spesielle kontraktsbestemmelser til standardkontrakter

Deldette

Byggeprosessen steg for steg - gammel versjon

Her finner du relevante veiledere og maler for alle deler av byggeprosessen.

  Hjelp oss å lage bedre nettsider

  Fant du det du lette etter?

  Hjelp oss å lage bedre nettsider
  *