Fakturering og betaling

Lage en EHF faktura og kreditnota og sende den til mottaker. Motta en faktura og behandle den i eget system.

Publisert: 01. nov 2016, Sist endret: 11. Jan 2019

En faktura er et dokument som regnskapsmessig stadfester et salg mellom en selger og en kjøper. Fakturaen utstedes av selgeren og kjøperen får i oppdrag å betale denne.
Fakturaen og kreditnota til og fra offentlig sektor gjøres elektronisk. Den skal sende/mottas via felles transportinfrastruktur CEF eDelivery (PEPPOL) og bruken av standard format EHF faktura og kreditnota.

Anskaffe et system for å lage, sende og motta faktura og kreditnota

  • De fleste økonomisystemer kan lage, sende og motta EHF faktura og kreditnota.
    Difi har laget en oversikt over disse aktørene. 
    Har du et av disse økonomisystemene så kontakter du dem og spør om hvordan ditt system kan sende/motta EHF faktura og kreditnota.
    Har du ikke et av disse økonomisystemene gjør en anskaffelse av et økonomisystem som har mulighet til å lage, sende og motta EHF faktura og kreditnota.
  • Bedriftsnettbank kan lage, sende og motta faktura
    Har din virksomhet har en bedriftsnettbank så kan banken sende og motta EHF faktura. Kontakt banken din for et tilbud.

Det er viktig at systemet (via sitt aksesspunkt) kan registrere dere i ELMA registeret. Her ligger alle mottakere av faktura og kreditnota.
Det er økonomisystemet ditt eller bedriftsnettbanken din som registrerer deg i ELMA når du er klar til å motta EHF faktura og kreditnota.

Krav til systemer du anskaffer er de samme som punktene i "Lage en fakturaløsning selv"

Web-fakturaportal

Leverandører som ikke har et eget system for å kunne sende fakturaer i EHF kan benytte seg av web-fakturaportaler. I en web-fakturaportal skriver leverandøren inn alle sine fakturaopplysninger og fakturaen blir sendt til mottaker. Web-fakturaportal egner seg best for leverandører som skal sende 1-3 fakturaer pr. år og ikke har et eget økonomisystem eller nettbank bedrift. Disse tilbyr web-fakturaportaler.

Lage en fakturaløsning selv

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*