Aktuelt

Nytt kriteriesett for bærekraftig innsamling av avfall

Nå er det nye kriteriesett for avfallsinnsamling på plass i kriterieveiviseren. Det skal hjelpe innkjøpere landet rundt med å stille krav til miljø og lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser av avfallsinnsamling fra husholdninger og tjenesteytende virksomheter.

Kommune og stat skal få bedre veiledning for å redusere plastavfallet.

Ny veiledning: Difi vil plasten til livs

Difi skal lage en veiledning om hvordan offentlige innkjøpere kan bruke mindre plast. Har du gode eksempler på at din virksomhet har lykkes med å bruke mindre plast gjennom anskaffelser? Send dem til Difi innen 5. desember.