Klima og miljø i offentlige anskaffelser

DFØ gir deg råd om hvordan du kan få til klima- og miljøvennlige anskaffelser i praksis. Her finn du veiledning, eksempel og nyheter.

Sparretelefonen

Aktuelt

Nullutslipp bør prioriteres i offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser av transportløsninger bør prioritere nullutslipp og biogass, ikke flytende biodrivstoff, mener DFØ og Miljødirektoratet. Nå kommer nye innkjøpsråd for tungtransport og busser.

Ring oss om bærekraftige anskaffelser!

Ny sparretelefon skal tilby innkjøpere og miljørådgivere veiledning i å sikre miljø og bærekraft i offentlige anskaffelser. Ta kontakt på 404 34 830.

Ny rapport om bærekraftige offentlige anskaffelser - Norges styrker og svakheter

OECD og UNEP har i samarbeid med Digdir gjennomført en omfattende kartlegging av bærekraftige offentlige anskaffelser i Norge. – Totalt sett gjøres det mye bra i Norge, men det pekes også på flere forbedringsområder. Vi er allerede i gang med å se på hvordan vi kan følge opp anbefalingene i rapporten, sier seniorrådgiver Christine Kihl i Digdir.

Stabilt klimafotavtrykk fra offentlige anskaffelser

Klimafotavtrykket til offentlige anskaffelser ligger på cirka 11 millioner tonn CO2 i året. Det går frem av en ny rapport Asplan Viak og Oslo Economics har utarbeidet på oppdrag fra Difi.

Kontakt