Oversikt over analyseverktøy for innkjøpsleder og innkjøpere

Kilde: DFØ

Under hvert verktøy finner du når det er relevant å bruke, hvilke data du må ha tilgang til, hvilken informasjon du får ut og hvor mye tid du må regne med å bruke (ca).

Publisert: 24. okt 2018, Sist endret: 03. sep 2021