Kontrakt mellom byggherre, arkitekt og rådgiver

Når byggherren skal få inn arkitekter og rådgivere for å prosjektere et bygg eller anlegg kan han velge mellom to kontraktsstandarder: NS 8401 og NS 8402. Til kontraktene hører en kontraktsmal, eller byggblankett.

Publisert: 02. sep 2013, Sist endret: 29. jun 2020

Det er utarbeidet to standardkontrakter til bruk ved inngåelse av kontrakt mellom byggherre på den ene siden og arkitekt, rådgiver eller annen fagkyndig på den andre siden. En omtale av standardene og lenke til kontraktene på Standard Norges nettsider finner du under "Kontrakter og avtaler" til høyre på siden.

  • NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag
  • NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

Det anbefales ikke å bruke Statens Standardavtaler (SSA) ved inngåelse av kontrakter innenfor bygg og anlegg. Statens Standardavtaler er utarbeidet først og fremst med IKT anskaffelser for øye. NS 8401 og NS 8402 er utarbeidet for entrepriseprosjekter.

NS 8401 med tilhørende blankett

NS 8401 regulerer prosjekteringsoppdrag mellom byggherre og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om prosjekteringsoppdrag innenfor bygg og anlegg, inkludert oppfølging av prosjekteringen i bygg og reklamasjonsfasen. NS 8401 er basert på oppdrag etter fast pris.

NS 8401 er best egnet for kontraktsforhold der oppdragets omfang er klarlagt på forhånd slik at det er mulig å inngi en fastpris. I kontraktsforhold hvor oppdragets omfang ikke er klarlagt bør NS 8402 brukes.

Til NS 8401 er det utarbeidet "Byggblankett 8401 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag".

NS 8402 med tilhørende blankett

NS 8402 regulerer prosjekteringsoppdrag mellom byggherre og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om rådgivningsoppdrag med tilknytning til bygg og anlegg. NS 8402 retter seg først og fremst mot oppdrag der rådgiveren har en omsorgsforpliktelse, der det ikke er presisert definerte rammer for oppdraget. Rådgiverens ytelse vil derfor normalt bli honorert etter medgått tid.

Til NS 8402 er det utarbeidet Byggblankett 8402 "Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid".

Det er i tillegg utviklet en standard for rådgivere i uavhengige kontrollfunksjoner

NS 8404 

Standarden har til formål å regulere kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om uavhengige kontrolloppdrag innenfor bygg og anlegg. Komiteen har tatt utgangspunkt i den obligatoriske uavhengige kontrollen etter plan- og bygningslovgivningen. Standarden er utarbeidet på grunnlag av NS 8402. 

Standarden åpner for å bruke honorar etter medgått tid, fast pris, eller en kombinasjon av disse vederlagsformatene. Hel eller delvis fast pris bør kun benyttes der oppdragsgiveren forut for kontraktsinngåelsen har spesifisert ytelsen, kontrollprosessen, beskrevet underlagsmaterialet og andre forhold av betydning for oppdragets utførelse, tilstrekkelig til at kontrolløren med rimelig grad av sikkerhet kan kalkulere ressursforbruket. 

 

Les om NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag.

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*