Kontrakt mellom byggherre og entreprenør

Når byggherren skal inngå kontrakt med entreprenør for utførelse av byggeoppdrag, vil valg av kontrakt blant annet avhenge av gjennomføringsmodellen som er valg for prosjektet.

Publisert: 02. sep 2013, Sist endret: 25. Mar 2020

Valg av kontrakt er avhenging av den  gjennomføringsmodellen eller entrepriseformen som er valgt for prosjektet. Som regel vil kontraktsbruken være slik:

  • Utførelsesentreprise: NS 8405 og NS 8406
  • Totalentreprise: NS 8407
  • Samspillentreprise: NS 8407 med tillegg
  • Offentlig privat samarbeid (OPS): NS 8407 med tillegg

Utførelsesentreprise

Det er utarbeidet to standardkontrakter til bruk mellom byggherre og entreprenør i utførelsesentrepriser – NS 8405 og NS 8406. Omtale av, og lenke til de to standardene finner du under "maler" nederst på siden.

Vi har en egen temaside om utførelsesentreprise

Totalentreprise

Det er utarbeidet en standardkontrakt til bruk mellom byggherre og entreprenør i totalentrepriser – NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser.

Omtale av, og lenke til standarden finner du under "maler" nederst på siden.

Vi har en egen temaside om totalentreprise.

Samspillentreprise

Det finnes per i dag ikke standardkontrakt for samspillentrepriser. Mange byggherrer baserer seg derfor på NS 8407 med presiseringer og tilleggsbestemmelser. Tilleggsbestemmelsene regulerer blant annet organisering og samarbeidsform, workshops, møter, arbeidsoppgaver og ytelser i fasen frem til omforent prosjektgrunnlag og tilhørende målpris. Omtale av, og lenke til NS 8407 finner du under "maler" nederst på siden.

Mange byggherrer bygger på en modell der samspillkontrakten inngås mellom to parter; byggherre og entreprenør, men slik at prinsippene i samspillkontrakten også skal gjelde i alle kontrakter som inngås enten av byggherren eller entreprenøren.

Vi har en egen temaside om samspillentreprise

Offentlig Privat Samarbeid (OPS)

Det finnes per i dag ikke standardkontrakt for OPS. Byggherrer som bruker OPS baserer seg derfor ofte på NS 8407 med presiseringer og tilleggsbestemmelser. Omtale av, og lenke til NS 8407 finner du under "maler" nederst på siden.I tillegg vil en OPS-avtale bestå av en rekke andre avtaler som blant annet eie/leieforhold til tomt, leieavtale på bygget, drift og vedlikeholdsavtale.

Våre BAE-sider har en egen prosessbeskrivelse av tidligfase for OPS.

Vi har en egen temaside om OPS.

I tillegg finnes det tre standardkontrakter for underentrepriser:

NS 8415 Totalunderentreprisekontrakt

NS 8415 skal brukes i kontrakter mellom hovedentreprenør og underentreprenør, når underentreprenøren påtar seg en del av utførelsen av et bygge- og anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.

Les mer om NS 8415 Totalunderentreprisekontrakt.

NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt

NS 8416 skal brukes i kontrakter mellom hovedentreprenør og underentreprenør når underentreprenøren påtar seg en del av utførelsen av et bygge- og anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør. 

Les mer her - NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt.

NS 8417 Norsk underentreprisekontrakt

NS 8417 inneholder kontraktsbestemmelser som kan brukes i kontrakt mellom en hovedentreprenør og en underentreprenør, der underentreprenøren påtar seg en del av prosjekteringen og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.

Les mer her - NS 8417 underentreprisekontrakt.

 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*