Kjøp av mat og drikke (frukt, grønnsaker, kaffe/te/kakao)

Informasjon om risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i produksjon av utvalgte mat- og drikkeprodukter.

Publisert: 22. sep 2015, Sist endret: 03. Mar 2021

Oppsummert risikovurdering for brudd på menneskerettigheter

Matrisen under angir risikonivået for brudd på grunnleggende menneskerettigheter ved dyrking/plukking av produktene (råvarenivå). I tabellen under angis noen spesifikke produkter innen produktkategorien mat- og drikke, som er plukket ut for nærmere risikovurdering. 

Produkt

Råvarenivå

KaffeSvært høy risiko
TeSvært høy risiko
KakaoSvært høy risiko
SukkerSvært høy risiko
Tomater, friske* Høy risiko
Tomater, hermetiskeHøy risiko
Salat*Middels høy risiko
Agurk*Middels høy risiko
Epler*Middels høy risiko
BananerSvært høy risiko
AppelsinerHøy risiko
DruerHøy risiko

*Risikonivået gjelder for importerte produkter, med annet opprinnelsesland enn Norge. 

Risiko i leverandørkjeden

Det er i stor grad rapportert om brudd på menneskerettigheter og skadevirkninger på miljøet i landbrukssektoren. Dette gjelder blant annet bruk av barnearbeid og tvangsarbeid, slavelignende arbeidsforhold, svært lave lønninger, usikker bruk av plantevernmidler og andre helse- og sikkerhetsproblemer samt begrensninger på folks rett til å melde seg inn i fagforeninger.

Anbefalinger

Risikoanalysene viser at det totalt sett er middels høy til svært høy risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i produksjon av utvalgte mat-og drikkeprodukter. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden.  Merk at risikoen vil kunne variere for andre type produkter enn de som angis her. 

Planlegging

Risiko tilsier at du skal stille krav om respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter når du skal anskaffe mat- og drikke. 

Vi anbefaler særskilte kontraktsvilkår. Bruk av slike krav må imidlertid ses i sammenheng med lengden og verdien på anskaffelsen (forholdsmessighet).  Les mer om forholdsmessighetsvurdering og bruk av etiske krav. 

Dersom dere vurderer å benytte kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon anbefaler vi at dere undersøker markedsmodenheten. Markedsdialog kan også være nyttig for å få informasjon om risikobildet. Informasjonen herfra kan være til hjelp når du gjennomfører dialog med markedet. 

I Difis kriterieveiviser finner du også forslag til kravspesifikasjon som kan benyttes ved anskaffelse av utvalgte mat- og drikkeprodukter. Se kravet i Difis kriterievieviser. 

Kontraktsoppfølging

Ved kontraktsoppfølging kan for eksempel kaffe, te, bananer, druer, tomater med flere være relevante produkter å undersøke nærmere ettersom dette er produkter med svært høy eller høy risiko. 

Se info om kontraktsoppfølging av de etiske kravene. 

Les mer i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter for mat og drikke. 

OECD har også laget en sektorveileder for landsbruks- og matvaresektoren med formål om at bedrifter innen sektoren bidrar til et bærekraftig landbruk gjennom ansvarlig forretningsdrift, og som kan være nyttig å se til. Veilderen finnes på OECDs nettsider.

 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*