Egenrapportering - sosialt ansvar

Kilde: DFØ

Vi anbefaler at du benytter egenrapporteringskjemaet som et ledd i oppfølgningen av de etiske kontraktsvilkårene.

Publisert: 10. jul 2013, Sist endret: 03. Mar 2021

Dokumentet inneholder spørsmål til leverandør om hvordan de jobber med etterlevelse av de etiske kontraktsvilkårene i sin leverandørkjede. Det gis også veiledning til leverandør om hvordan spørsmålene skal/kan besvares og dokumenteres. Leverandørens etiske kontraktsvilkår skal som minimum inneholde kravene i kontraktsvilkåret for Ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden.

Oppdragsgiver må fylle ut hvilke produkter/komponenter egenrapporteringen skal gjelde for. Egenrapporteringsskjemaet danner grunnlag for eventuell videre oppfølging, som dokumentasjonsgjennomgang

Dersom du benytter DFØ og EHNs etiske kontrakstvilkår, skal leverandøren levere egenrapporteringsskjema ved kontraktsstart eller senest innen 6 måneder etter kontraktsstart. Om du velger å gjennomgå spørsmålene i en oppfølgingssamtale med leverandøren, anbefaler vi at du gjør dette senest 6 måneder etter kontraktsstart.

 

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*