Egenrapportering - sosialt ansvar

Vi anbefaler at dere benytter egenrapporteringskjemaet som et ledd i oppfølgningen av leverandør i anskaffelser der dere har stilt etiske kontraktsvilkår. Dere kan få svar på spørsmålene i skjema ved å be leverandøren fylle ut skjemaet eller gjennomgå de i oppfølgingssamtaler med leverandøren.

Publisert: 10. jul 2013, Sist endret: 04. Mai 2018

Dokumentet inneholder spørsmål til leverandør om hvordan de jobber med etterlevelse av de etiske kontraktsvilkårene i sin leverandørkjede. Det gis også veiledning til leverndør om hvordan spørsmålene skal/kan besvares og dokumenteres.

Oppdragsgiver må fylle ut hvilke produkter/komponenter egenrapporteringen skal gjelde for. Egenrapporteringsskjemaet danner grunnlag for eventuell videre oppfølging, som dokumentasjonsgjennomgang. 

Dersom du benytter Difi og IEHs etiske kontraktvilkår, skal leverandøren levere egenrapporteringsskjema innen en måned etter kontraktinngåelsen. Om du velger å gjennomgå spørsmålene i en oppfølgingssamtale med leverandøren, anbefaler vi at du også gjør dette omtrent en måned etter kontraktinngåelsen. Deretter bør spørsmålene i utgangspunktet gjennomgås årlig. 

Benytt Difis risikostyringsverktøy når du skal vurdere svarene fra leverandør. 

Siste revisjon av dokumentet ble gjort i februar 2017. 

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*