NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger

Kilde: Standard Norge

NS 3700 inneholder kriterier for passivhus og lavenergihus. Standarden er til praktisk nytte ved planlegging, bygging og evaluering av boliger med lavt energibehov og bruk av fornybare energikilder.

Publisert: 18. jul 2013, Sist endret: 29. jun 2020

Standarden kan kjøpes hos Standard Norge. Standarden omfatter definisjoner, krav til varmetap, oppvarmingsbehov og energiforsyning samt minstekrav til bygningskomponenter og lekkasjetall og videre krav til prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse for boligbygninger som kan defineres som passivhus og lavenergihus i norsk klima.

Standarden angir tre nivåer av energieffektive boligbygninger:

  • passivhus
  • lavenergihus klasse 1
  • lavenergihus klasse 2

Standarden dekker bygninger for boligformål slik som eneboliger, to- til firemannsboliger, rekkehus og boligblokker. Kravene i standarden gjelder for hele bygninger, men kriteriene kan også benyttes til å prosjektere deler av bygninger, slik som en enkelt leilighet, del av en tomannsbolig eller en enkel rekkehusleilighet.

Standarden gjelder både for nye boligbygninger og rehabilitering av eksisterende boligbygninger til lavenergi- eller passivhusstandard.

Standarden kan brukes til å:

  • vurdere om bygningen tilfredsstiller kravene til passivhus og lavenergihus
  • stille krav til produkter og bygningselementer som benyttes i passivhus og lavenergihus
  • stille utførelseskrav til bygningstekniske arbeider for passivhus og lavenergihus

Standarden kan videre danne grunnlag for forskriftskrav og energi- og miljømerkeordninger.

Standarden bygger på energibehovsberegninger etter NS 3031.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*