Veiledning til risikoanalyse for SHA

Kilde: Undervisningsbygg

Dette dokumentet beskriver metodikk for gjennomføring av risikoanalyse for å kartlegge og vurdere risikofylte arbeidsoperasjoner og aktiviteter i UBF sine bygge- eller anleggsprosjekter.

Publisert: 19. jul 2013, Sist endret: 04. Mai 2018

Allerede i utviklingsfasen av et prosjekt skal det utføres risikoanalyse for SHA. Etter hvert som prosjektet skrider frem skal det vurderes om det er behov for revidering og/eller nærmere detaljering av risikoanalysen.

Risikoanalysen er basert på bruk av risikomatriser. Metoden tar utgangspunkt i:

  • Sannsynlighetsklasse
  • Konsekvensklasse
  • Risikomatrise

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*