Avtale om før-kommersiell anskaffelse

Kilde: DFØ

Vi har utviklet kontraktsmaler og konkurransegrunnlag for før-kommersielle anskaffelser. Vi tar gjerne i mot innspill og erfaringer av bruk slik at malene kan videreutvikles og tilpasses brukernes behov i best mulig grad.

Publisert: 18. okt 2019, Sist endret: 18. jun 2021

Avtalen har samme struktur og oppbygning som Statens standardavtaler (SSA-ene). Avtalen består av en generell avtaletekst med bilag. Det er i bilagene du tilpasser avtalen til den konkrete anskaffelsen.

Har du spørsmål til avtalen? Ta kontakt med Johan Englund, se info nederst på siden.
 

Kontakt